Usługi

Ścieżka wsparcia przewidziana w Projekcie dla Uczestników/czek:

Poradnictwo zawodowe – min. 3 godz./ osobę, min. 3 spotkania x 1 godz.
W zależności od wskazań w IPD, co najmniej 2 formy wsparcia:
Szkolenia zawodowe – 120 godz./grupa
Staże zawodowe min. 3 m-ce/osobę
Pośrednictwo pracy – min. 4 godz./ osobę
Wsparcie psychologiczne – min. 3 godz./osobę

Script logo